Disemination

Read about experiences of the Slovak teachers

Slávka Šebová, Bratislava:

Cambridge, júl 2015

Počas letných prázdnin v júli 2015 som sa vďaka programu Erasmus zúčastnila dvojtýždňového pobytu na univerzite v Cambridge, v Anglicku, konkrétne na Homerton College, ktorá patrí k najväčším College na univerzite. Absolvovala som metodický kurz angličtiny. 

Človek by povedal, že učitelia cez prázdniny oddychujú a naberajú sily. No, mnohí, stretla sa nás tam viac ako stovka, prišli získať nové inšpirácie a podeliť sa so svojimi skúsenosťami. Zloženie bolo naozaj rozmanité – učitelia z 29 krajín sveta – z Japonska, Číny, Brazílie, Nemecka, Poľska, Maďarska, Čiech, samozrejme, Slovenska a mnohí ďalší.

Program kurzu na univerzite bol rôznorodý – od workshopov cez prednášky, diskusie až po spoločné výlety. Venovali sme sa angličtine a anglickej kultúre z rôznych pohľadov. Sami sme prinášali metódy výučby jazyka, ktoré na školách používame a zdieľali ich medzi sebou. Na workshopoch a hodinách sme sa ponorili do tém ako anglická kuchyňa, cestopisy, používanie súčasného inovovaného jazyka, vyučovanie gramatiky, efektívny management v triede a mnohých ďalších. Stretnutia a hodiny boli veľmi podnetné.

Popri týchto aktivitách sme si pozreli starobylé mesto Cambridge, jeho preslávené College a oboznámili sme sa s históriou mesta. Takisto sme navštívili mesto Oxford – odvekého rivala Cambridge. Pridám jednu anekdotu: Cambridge má v erbe zatvorenú knihu, kým Oxford otvorenú. V Oxforde tvrdia, že v Cambridge ju za tie stáročia nestihli ani len otvoriť. Tí sa ale vynašli a oxfordským odpovedali, že oni ju už dávno prečítali a zavreli. J Jeden deň sme strávili aj v hlavnom meste Anglicka – Londýne.

K celkovej výbornej atmosfére prispeli aj spoločné večerné rozhovory. Každý z nás si určite odniesol nielen mnohé podnety a inšpirácie pre svoju prácu, ale aj nové priateľstvá. Aj počasie sme mali typicky anglické – raz svietilo slnko, hneď zas pršalo alebo fúkal vietor J.

Za možnosť absolvovať tento kurz a získať nové impulzy som veľmi vďačná.

-----------------------------------------------------------------------

Mgr. Monika Dojčárová, Waldorfská škola, Bratislava

Oxford, Spojené Kráľovstvo 

Zobrazuje sa DSCN0814.JPG

Vďaka programu Erasmus plus som mala príležitosť zúčastniť sa kurzu „Jazyk, Život a Kultúra v dnešnej Británii“ v termíne od 30.11.-5.12.2015 na jazykovej škole Lake schol of English v Oxforde.
Tento kurz som si vybrala preto, lebo som učiteľkou anglického jazyka a chcela som sa viac a hlbšie zoznámiť s dnešným životom v Británii. Kurz v plnej miere naplnil moje očakávania. V našej pracovnej skupine nás bolo 7 učiteliek z rôznych krajín. Lektorka, Sian Tezel, bola z Welska a bola veľmi profesionálna, a zároveň aj veľmi príjemná. Počas celého kurzu nás držala v bdelom záujme prostredníctvom aktivít, kvízov, prezentácií, cvičení, prác vo dvojiciach či skupinách. Sprostredkovala nám nielen množstvo informácií, ale svojím humorným ladením aj priamu skúsenosť s domácim obyvateľstvom.
Kurz bol veľmi kreatívny, dynamický a interaktívny. Mali sme tiež možnosť zúčastniť sa prehliadky Oxfordu, jeho známych univerzít a múzeí. Dostali sme veľa užitočných materiálov, z ktorých čerpám na mojich vyučovacích hodinách. Cieľom kurzu bolo zvýšiť povedomie o kultúre v Británii, témami boli napríklad multikulturalizmus, regionalizmus, umenie, sociálne vrstvy spoločnosti, história, politika, život mládeže. Kurz bol tiež popretkávaný jazykovými a gramatickými cvičeniami, takže i z tohto pohľadu bol pre mňa obohacujúci.
Keď som sa vrátila z programu Erazmus plus, mala som na mojich vyučovacích hodinách prezentácie o mojom pobyte, o zážitkoch a nadobudnutých vedomostiach. Deti mali množstvo otázok a živý záujem. Naďalej z tohto kurzu čerpám, či už pri rozprávaní o sviatkoch a tradíciách, literatúre a tiež pri rôznych gramatických cvičeniach, kde mi veľmi pomáhajú materiály z Lake school of English.
Za možnosť zúčastniť sa tohto programu som veľmi povďačná.

-----------------------------------------------------------------------

Zuzana Bugárová, Bratislava

Emerson College – Anglicko

 

Zobrazuje sa P1000774.JPG

Triednictvo vo vyšších ročníkoch býva niekedy náročné. Učiteľ musí byť naozaj vo výbornej vnútornej pohode a pri sile, aby dokázal triedu udržať. Pobyt v Anglicku cez program Erazmus + sľuboval nielen načerpanie nových síl, ale aj impulzov do ďalšej práce v škole.
Spolu s kolegyňou som sa zúčastnila 2-týždňového kurzu (11.10 – 24.10. 1015) v Emerson College asi 50km južne od Londýna. Program bol zameraný na výtvarné umenie. Náš pravidelný rozvrh ponúkal denne modelovanie (hlina), maľbu (akvarel) a prácu s drevom (rezbárstvo). Obohatený býval ešte štúdiom a pohybovým umením. Všetky predmety boli vedené skvelými odborníkmi s veľmi ľudským a ústretovým prístupom ku každému. Ako pedagógovia boli sami veľmi inšpirujúci. Rovnako prínosné boli ich rady ako všetko to, čím sme sa zaoberali priniesť do praxe a robiť to s deťmi. Keďže vo svojej triede učím výtvarnú výchovu, mnohé rady a podnety môžem uplatniť priamo na svojich hodinách. Podnetné bolo pre mňa vidieť samotnú organizáciu vyučovania, postupnosť krokov, ale aj samotné témy. Ateliéry v Emerson College bývali otvorené nonstop a aj pedagógovia sa nám venovali vo svojom voľnom čase. Takto sme boli cez víkend v rámci sochárstva na výstave Barbary Hepworth v Londýne, v Tate galérii. Okrem samotného programu boli inšpiratívne a milé stretnutia s ostatnými študentmi naozaj z celého sveta (Európa, Ázia, Amerika...)
Oblasti v ktorých ma tento kurz obohatil je preto naozaj veľa. Spätne oceňujem hlavne jeho odbornosť a moje praktické zdokonalenie vo výtvarných technikách. Dôležité bolo pre mňa aj vytvorenie ničím nerušeného priestoru a takmer meditatívne zahĺbenie sa do umeleckých činností. Moja práca je veľmi pestrá a časovo tak náročná, že sama si takýto priestor nedokážem vytvoriť. Rovnako silné boli aj stretnutia a vzťahy s množstvom nových zaujímavých ľudí a samozrejme prehĺbenie komunikačných zručností v angličtine. Najlepšie o celom pobyte vypovedá môj denník, ktorý som si tam viedla. Toto množstvo skúseností, nových nápadov, relaxu ale aj nových výziev a osvieženia by som odporučila naozaj každému učiteľovi.
------------------------------------------------------------------------